Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk De Triangel – Steyl
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Triangel
Triangelstraat 1-B 5935 AG
Steyl

Klachtenregeling

Inleiding

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk de Triangel doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met een zo goed mogelijke inzet. Menselijke vergissingen en fouten komen desondanks ook hiervoor, al proberen wij die te voorkomen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het contact met de huisartsenpraktijk. Hieronder leest u wat u kunt doen met uw klacht. Middels de klachtenopvang van de huisartsenpraktijk, wordt op verantwoorde wijze aandacht besteed aan klachten. Het doel van de klachtenopvang is het, indien mogelijk, wegnemen van de oorzaak van de klacht en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. Mogelijk kan uw klacht bijdragen aan kwaliteitsverbetering van huisartsenpraktijk de Triangel.

 • Ideeën en klachten of complimenten
  Huisartsenpraktijk de Triangel streeft naar goede zorgverlening. Desondanks kunt u ergens ontevreden over zijn en suggesties hebben ter verbetering van de zorgverlening. Of misschien is u iets opgevallen dat voor verbetering in aanmerking komt. Laat het ons weten zodat er iets mee gedaan kan worden. Uiteraard staan wij ook open voor positieve ervaringen.

 

 • Wat is een klacht?
  Een klacht is het kenbaar maken van onvrede, kritiek of ongenoegen in relatie tot de zorgverlening aan de patiënt. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de behandeling, de ruimte waarin u verbleef, een bepaalde gang van zaken op de huisartsenpraktijk, of de bejegening door een medewerker of huisarts.

 

 • Direct bespreken
  De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt, hierop direct aanspreken. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

 

 • Andere opties
  Mocht direct bespreken geen optie zijn of niet het beoogde resultaat hebben, dan kunt u onderstaande wegen bewandelen.

  • Neem contact op met huisartsenpraktijk de Triangel
   U wendt zich tot de huisartsenpraktijk zelf. Via de website kunt u een klachtenformulier invullen, maar u kunt natuurlijk ook per post of per e-mail een klacht indienen. De klachtenbemiddelaar van de praktijk kan u helpen bij het verhelderen van uw klacht of ongenoegen. Ook geeft de klachtenbemiddelaar informatie en advies hoe de klacht op te lossen. Waar nodig brengt de klachtenbemiddelaar u in contact met degene die de klacht betreft. Desgewenst wordt u verwezen naar de klachtencommissie van het SKHZN (zie hieronder). Bovendien stelt u ons als organisatie in staat om van uw klacht te leren en onze organisatie te verbeteren. Alle klachten die bij de huisartsenpraktijk binnenkomen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk geregistreerd.

Huisartsenpraktijk de Triangel
Triangelstraat 1b
5935 AG Steyl
Tel: 077 3732950
E-mail: detriangel@cohesie.org
Website: www.hptriangel.nl

  • Dien uw klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
   Bij de SKGE kunt u terecht voor klachtenbemiddeling door een externe bemiddelaar of klachtenbehandeling door de klachtencommissie. Klachtenbehandeling is erop gericht te komen tot een oordeel en vast te stellen of een klacht gegrond of ongegrond is. Een klachtencommissie heeft geen sanctionerende bevoegdheden, maar kan wel aanbevelingen doen. Stichting

Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018 5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229100
e-Mail: info@skge.nl

  • Andere mogelijkheden
   Wilt u dat er sanctionerende maatregelen worden genomen of wilt u een schadevergoeding, dan zijn hiervoor andere gerechtelijke of juridische procedures. Deze zijn vaak tijdrovend en niet altijd kosteloos. Meer informatie over tuchtrechtelijke of civiele procedures en schadevergoedingen is te verkrijgen bij het IKG. Zo nodig kan onze klachtenfunctionaris u hierover ook van informatie voorzien.